-

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Utenos daugiafunkcis sporto centras (K. Donelaičio g. 38)

12.04 d. 17.00 val. 2023/2024 metų Lietuvos jaunučių merginų U15 rankinio čempionatas Utenos DSC – Pasvalio SM

12.05 d. 13.00 val. Utenos miesto mokyklų mokinių berniukų futbolo 5x5 varžybos, skirtos Utenos DSC taurei laimėti

12.08 d. 10.00 val. Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų futbolo 5x5 zoninės varžybos

12.10 d. 13.00 val. U13 mergaičių krepšinio čempionatas. Utenos DSC – Vilniaus KM I

Utenos daugiafunkcis sporto centras (Aušros g. 20)

12.04 d. 16.30 val. Jaunučių U15 vaikinų krepšinio čempionatas Utenos DSC – Anykščių KKSC

12.05 d. 18.00 val. Jaunių U18 vaikinų krepšinio čempionatas Utenos DSC – Vilniaus KM I

12.07 d. 16.30 val. U12 vaikų berniukų krepšinio čempionatas Utenos DSC – Sostinės KM VI

12.08 d. 15.30 val. U14 berniukų krepšinio čempionatas Utenos DSC – Vilniaus KM III

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS DOKUMENTAI

Sportinio ugdymo rekomendacijos

atsisiusti LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO 2019 m. rugsėjo 4d. įsakymas Nr. V-976

atsisiusti FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMO RODIKLIAI IR UGDYMUI SKIRIAMAS MAKSIMALUS KONTAKTINIŲ AKADEMINIŲ UGDYMO VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ PAGAL SPORTO ŠAKAS IR (ARBA) DISCIPLINAS (rekomendacijų 1 priedas)

 

UTENOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

atsisiusti 2022 m. spalio 27 d. Nr. TS - 234 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą"

UTENOS DSC DOKUMENTAI'

atsisiusti 2023-10-10 Atlyginimo už neformalųjį švietimą Utenos daugiafunkciame sporto centre mokėjimo tvarkos aprašas

atsisiusti 2023-09-12 Utenos daugiafunkcio sporto centro sporto renginių organizavimo ir mokinių lydėjimo į sporto renginius tvarkos aprašas

atsisiusti 2023-09-12 Utenos daugiafunkcio sporto centro maitinimo išlaidų mokėjimo ir atsiskaitymo už vykdytą sportinį renginį ar išvyką į sportinį renginį tvarkos aprašas

atsisiusti 2023-09-06 Utenos daugiafunkcio sporto centro darbo tvarkos taisyklės

atsisiusti 2023-08-28 Utenos daugiafunkcio sporto centro dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ naudojimo tvarkos aprašas

atsisiusti 2023-08-25 Utenos daugiafunkcio sporto centro mokinių neformaliojo švietimo teikimo sutartis

atsisiusti 2023-03-20 Utenos daugiafunkcio sporto centro darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

atsisiusti 2023-03-01 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2023 metais

atsisiusti 2023-01-31 Utenos daugiafunkcio sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

atsisiusti Plaukimo baseine teikiamų paslaugų kainos

atsisiusti 2022-10-31 Utenos daugiafunkcio sporto centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

atsisiusti 2022-10-07 Dėl Nr. V1-12 Utenos daugiafunkcio sporto centro viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

atsisiusti 2022-03-09 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2022 metais

atsisiusti 2022-04-13 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 2022 metais plano papildymas

atsisiusti 2022-07-05 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 2022 metais plano papildymas

atsisiusti 2021-03-12 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2021 metais

atsisiusti 2021-07-16 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 2021 metais plano papildymas

atsisiusti 2020-09-14 Utenos daugiafunkcio sporto centro darbo organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas

atsisiusti 2020-05-20 Utenos daugiafunkcio sporto centro veiklos organizavimo koronaviruso karantino laikotarpiu taisyklės

atsisiusti 2020-03-16 Utenos daugiafunkcio sporto centro koronaviruso prevencinių priemonių tvarkos aprašas

atsisiusti 2020-01-02 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2020 metais

atsisiusti 2020-06-01 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 2020 metais plano papildymas

atsisiusti 2020-10-23 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų 2020 metais plano papildymas

atsisiusti 2019-11-13 Nr. V1-12 Utenos daugiafunkcio sporto centro viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašas treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašas

atsisiusti 2018-12-21 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2019 metais

atsisiusti 2019-04-02 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti pirkimų 2019 metais plano papildymas

atsisiusti 2019-05-17 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti pirkimų 2019 metais plano papildymas

atsisiusti 2019-06-05 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti pirkimų 2019 metais plano papildymas

atsisiusti 2019-08-05 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti pirkimų 2019 metais plano papildymas

atsisiusti 2019-09-02 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojamų vykdyti pirkimų 2019 metais plano papildymas

atsisiusti 2018-09-03 Utenos daugiafunkcio sporto centro asmens duomenų politika

atsisiusti 2018-09-03 Utenos daugiafunkcio sporto centro vidaus tvarkos taisyklės

atsisiusti 2018-08-29 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2018 metais

atsisiusti 2018-04-26 Nr. TS-138 Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas

atsisiusti 2017-09-14 Plaukimo baseino vidaus tvarkos taisyklės

atsisiusti 2017-04-28 Nr.V1-12 Finansų kontrolės taisyklės

atsisiusti 2016-10-13 Korupcijos prevencija

atsisiusti 2016-03-17 Utenos daugiafunkcio sporto centro planuojami vykdyti pirkimai 2016 metais

atsisiusti 2011 m. gruodžio 30 d.  Nr. V1-681 „Utenos kūno kultūros ir sporto centro mokamų paslaugų teikimo taisyklės"

Priedas Nr. 1 >>>   Priedas Nr. 2 >>>   Norminiai aktai >>>

 KITI DOKUMENTAI

atsisiusti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-103 "Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams"

atsisiusti Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2012 m birželio 25 d.įsakymas  Nr. V-599 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 202012 " Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

atsisiusti Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m vasario 28 d. įsakymas Nr. V-184  "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimo sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo